Η ReneSola είναι κρατική εταιρεία της Κίνας και μία από τις μεγαλύτερες πλήρως καθετοποιημένες παραγωγικές μονάδες. Εδρεύει στην πόλη Γιξίνγκ και ιδρύθηκε το 2005.

Κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή wafer και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πρώτης ύλης (πυριτίου) με ετήσια παραγωγή 3.000 ΜΤ.

Παρέχει ολόκληρη τη σειρά των φωτοβολταϊκών προϊόντων από την πρώτη ύλη – πυρίτιο – μέχρι την κατασκευή φωτοβολταϊκών πλαισίων. Κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή ingot και wafer παγκοσμίως με ετήσια δυναμικότητα 1,3 GW, ενώ η δυναμικότητα φωτοβολταϊκών πλαισίων ανέρχεται σε 600 ΜW (2010).

Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας:

ISO9001,
ISO14001,
OHSAS 18001.

Στο πελατολόγιo της περιλαμβάνονται οι:

JA Solar,
Q-cells,
Suntech,
Motech,
Canadian Solar Inc,
Gintech και
BP Solar.

ReneSola-ENG

ReneSola-w

 

 

Close Menu