ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Φωτοβολταϊκά για πάρκα και στέγες – Net Metering

ΗΛΙΟΣ

Μια θερμή σφαίρα αερίων στο εσωτερικό της οποίας γίνονται θερμοπυρηνικές αντιδράσεις.

Ζωοδόχος και ζωογόνος δύναμη, επιτρέπει τη διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη προσφέροντας άπλετα και συνεχώς ενέργεια μέσω της ακτινοβολίας του. Μας χαρίζει φως και ζέστη εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της ζωής πάνω στη Γη.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Το Φ/Β φαινόμενο αφορά τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Πρόκειται για την απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα ηλεκτρόνια των ατόμων του Φ/Β στοιχείου και την απόδραση των ηλεκτρονίων αυτών από τις κανονικές τους θέσεις. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ρεύματος.

NET METERING

Ο όρος net metering αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.

Η ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ

  • ΜΕΛΕΤΗ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  • ΣΥΝΔΕΣΗ
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΕΡΓΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ
Close Menu